Zajímavé vojenské památky České republiky

S každou zemí je nedílně spjata i její vojenská historie a nejinak je tomu i v České republice. Na celém území najdeme množství cenných vojenských památek z různých období. Nejlákavější bývají památky z období první republiky nebo druhé světové války, ale vydat se můžeme i třeba po stopách napoleonských vojsk. Takové putování bude jistě zajímavé jak pro nadšence zabývající se vojenskou historií a technikou, tak pro naprosté laiky.
 Pevnost Josefov
Tento unikátní obranný komplex vznikl na konci 18. století, kdy si jej nechali postavit Habsburkové. Za 1. světové války zde byl zajatecký tábor a poté se tu střídaly vojenské posádky – fašistická, sovětská a nakonec i malá posádka Armády ČR. V době vzniku pevnosti šlo o nejrozsáhlejší komplex podzemních chodeb v Evropě, měřící 45 km. Prohlídka vás provede jedním kilometrem těchto chodeb romanticky osvětlených svícemi, kde se dozvíte mnoho důležitého z historie pevnosti. Vyzkoušíte si například i chůzi chodbami v úplné tmě, kdy se vojáci orientovali jen pomocí vystouplých čísel na stěnách. Prohlédnout si můžete také ubytovací kasematy a lapidárium krásných barokních soch M. B. Brauna. O historii Josefova se dozvíte ještě více v muzeu v bývalé radnici. Ubytovat se můžete přímo v Josefově nebo například v blízké Jaroměři, kde je také vojenskohistorické muzeum.
bitva
 Vojenské technické muzeum v Lešanech
Pokud vás zajímá vojenská technika, tady si přijdete na své. V prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren poblíž Týnce nad Sázavou najdete stovky historických kusů techniky, mezi nimi i světové unikáty. Prohlédnete si tanky, kanóny, motocykly, různé typy vojenských vozidel s veškerým vybavením a mnoho dalšího od roku 1890 až po současnost. Vše je rozmístěno v deseti halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem sbírky a zastoupením vzácných kusů v ní se řadí toto muzeum mezi nejvýznamnější svého druhu v celé Evropě.
Vojenské muzeum Králíky
Zdejší expozice věnované armádě, obraně státu a československým opevněním jsou přístupné celoročně. Dozvíte se a prohlédnete si zde vše, co souviselo s československou a českou armádou, od bojových vozidel a prostředků, přes výstroj a výzbroj až po zajímavé osudy důležitých osobností naší vojenské historie zhruba od 30. let minulého století. Turistické informační centrum při muzeu vám podá informace o všech přístupných objektech Králické pevnostní oblasti. Vydat se můžete například na nedalekou dělostřeleckou tvrz Hůrka.
 Dělostřelecká tvrz Bouda
Patří také do Králického pevnostního systému a ač je z českých dokončených tvrzí nejmenší (tvoří ji pět objektů), nachází se v ní největší muzeum pevnostního obranného systému u nás. Tvrz je přístupná v celém rozsahu a původní podobě. Kromě pěti nadzemních objektů ji tvoří rozsáhlá síť podzemních chodeb a sálů o délce zhruba 1,5 km. Na trase prohlídky uvidíte největší sbírku střílen, pozůstatky pancéřových prvků opevnění, ukázky munice, pevnostní výzbroje nebo vagóny velmi dobře zachovalé úzkorozchodné železnice.
 Army park Ořechov u Brna
Spojení muzejních expozic a adrenalinových zážitků nabízí tento zábavní park ve stylu military, který je ale otevřen pouze o víkendech. Prohlédnout si můžete vojenskou techniku historickou (od roku 1945) i tu ještě aktivně sloužící v Armádě ČR. Potom také podzemní objekty, například velitelský bunkr, nebo různé drobné exponáty, patřící k vojenské historii. Od loňského roku je novou expozicí také výstava plastových válečných modelů. V parku jsou pořádány různé tématické programy, například ukázky bojů nebo setkání majitelů vojenské techniky. V blízké metropoli Brno se můžete nejen ubytovat, ale také navštívit hrad Špilberk a jeho kasematy, které kdysi sloužily jako vězení a i nyní je v nich cítit tato zvláštní ponurá atmosféra.
bitva
 Letecké muzeum Kunovice
Původně byl tento letecký park vybudován jako muzeum letadel vyrobených v letecké továrně v Kunovicích. Později se rozrostl i o další stroje z jiných továren a armády. Současně se v něm nachází dvaadvacet letadel a jeden vrtulník. Kromě toho jsou tu ke zhlédnutí i další zařízení týkající se letecké výzbroje, například vlečený terč nebo přibližovací radar.
 Air park ve Zruči u Plzně
Ještě větší sbírku letadel a vrtulníku najdete v tomto muzeu. Uvidíte jich, nebo alespoň jejich částí, celou šedesátku. K tomu ještě dvě desítky tanků, děl a obrněných vozů. Podíváte se na prakticky ucelenou přehlídku vojenské výstroje a výzbroje konce druhé světové války.
 Vojenské muzeum Kbely
Do třetice se za letadly vydáme na bývalé vojenské letiště v Praze-Kbelích, kde najdeme počtem letadel jednu z největších sbírek v Evropě. Muzeum jich vlastní 275, vystavena je ale ani ne polovina. Výstava se vztahuje v českému vojenskému letectví, jsou zde ale i nejznámější světová letadla.
 Vojenské muzeum v Rokycanech
Leží v bývalé demarkační linii a je také věnováno armádám, které se podílely na bojích v těchto místech na konci druhé světové války. Expozice se ale zabývají i o něco dřívější historii, výzbrojí a výstrojí vojsk prvorepublikové armády nebo třeba období holokaustu, což představí vnitřní expozice. Ve venkovních expozicích pak najdete 150 objektů vojenské techniky, většinou pořád plně pojizdné, a také Naučnou stezku Československého stálého opevnění v 1938 a opevnění „Železné opony“. Opevnění je zachováno v krajině tak, jak to bylo vybudováno.
 Pevnostní muzeum ve Vranově nad Dyjí
Pohraniční oblast kolem Vranovské přehrady a jejího okolí je doslova prošpikována opevněním lehkého typu, takzvanými řopíky. Jde o jednu z nejlepších a nejzachovalejších ukázek tohoto obranného systému v České republice. Jejich účelem zde bylo chránit důležitou hráz přehrady. Muzeum se nachází nad zámkem ve Vranově a tvoří ho tři kompletně zrekonstruované pohraniční objekty. Expozice v nich jsou uvedeny do různých historických období, od první republiky po období Železné opony. Při běžných prohlídkách jsou otevřeny dva z nich, třetí jen při větších akcích několikrát ročně, jinak kolem něj vede jen naučná stezka. Pokud se během letošní dovolené ubytujete například právě u Vranovské přehrady, neměli byste tedy zapomenout i na malý výlet do této poutavé části historie.
 Bitva u Slavkova
Každý rok o víkendu, který je nejblíž 2. prosinci, se koná na polích u Slavkova u Brna rekonstrukce bitvy, která se zde odehrála v roce 1805. Tehdy Napoleonova francouzská vojska drtivou porážkou přemohla spojence v podobě ruských a rakouských armád. Přímo na bojišti byl před zhruba sto lety vystavěn památník, Mohyla míru, který byl prvním mírovým památníkem v Evropě a dnes je vyhledávaným turistickým cílem. Na samotnou bitvu se pak každoročně přijdou podívat tisíce lidí. Muzeum vztahující se k této bitvě je v prostorech hotelu Stará pošta, který se nachází ve zrekonstruovaných prostorech staré pozořické pošty, založené už v roce 1785. Zde se můžete ubytovat v místech, kde v roce 1805 probíhali schůzky velitelů všech tří armád se svými podřízenými a po vítězné bitvě tu nocoval samotný Napoleon.
Autor