Představení

 
Ve snaze přiblížit mladé generaci a veřejnosti historicky významná místa provozujeme  vojenský historický turismus, nazvaný Military turismus.
Podnět je podmíněn našimi procházejícími profesními působeními.
Military turismus je speciální skupinový, nebo individuálni cestovní druh turismu, který výhradně zaměřujeme na tvorbu forfaitových zájezdu.
Zájezdy na objednávku (forfaitové) jsou realizovány na základě dohody mezi naši cestovní agenturou  a objednavateli.
Náš program : Vojenský historický turismus.
Zájezdy organizujeme pro skupiny přátel, zájmové oddíly a další supinky lidí, kteří chtějí strávit dovolenou společně přesně dle svých představ na vybraném místě a s vybranou tématikou
Zaměřujeme se na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby, vojenská muzea – i pod širým nebem) atd.
Zavedeme Vás do vojenských muzei, muzeí železné opony, památníků, opevnění, bývalých vojenských území, kdysi tajných vojenskch zařízení a nepřistupných vojenských pásem, tajných atomových bunkrů, na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby).
Navštívite vojensko-historické expozice věnované historickým bitvám, armádě, obraně státu a československým opevněním. Poznáte vojenské podzemní objekty i drobné exponáty, mapující armádní historii i současnost.
Dohodnuté jsou komentované prohlídky s odbornými průvodci.
Zajišťujeme jednotlivcům, spolkům a organizacím:
Tematické okruhy
Forfaitové zájezdy na vojenská historická místa
Odbornou průvodcovskou činnost
Specifický teambulding
Odborné semináře
Cíle

Rozvoj vojenských tradic
Napomáhat zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím
Zabezpečování účasti válečných veteránů na veřejných pietních aktech k uctění památky padlých vojáků 
Posílení vztahu k vlasti 
Partnerská spolupráce 
https://www.gabreta.net/kvh/
http://www.lipenak.cz/ 
konzultovaná :
https://www.spolusilnejsi.cz/

Naše turistické sídlo

Zámek Úsobí

 
Naše asociační sídlo:  Vimperk, vstupní brána Šumavy

Malebné městečko Vimperk, často nazývané branou Šumavy nebo městem pod Boubínem. Leží v údolí řeky Volyňky na úpatí pralesa Boubína v nadmořské výšce 700 m. Vimperkem prochází hlavní silniční tah do Německa přes hraniční přechod Strážný. V blízkosti města začíná území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Vimperk je výchozím bodem pro velkou část turistických výprav na Šumavu. Ve městě najdeme zimní stadion, fotbalové hřiště, letní koupaliště, dva , zámek a muzeum, kino, bývalé letní kino, camp, biker trať, supermarkety a v centru města síť obchodů. Na severozápadním okraji města leží místní část číslo II, kde je zámek i poměrně zachovalé centrum města, které také nejvíce navštěvují turisté. Historická část leží na skalnatém ostrohu nad řekou Volyňkou, která ji bezpečně chránila z jihu. Na severní straně je rovnoběžné údolí (dnes Pivovarská ulice), které město odděluje od zámku. Centrum tvoří silně svažité velké náměstí s radnicí, městskou věží a kostelem, dále malé náměstí, které je neoficiálním centrem, síť ulic kolem Pivovarské ulice a městský park.  

Vimperk, brána Šumavy -mapa