O nás

Military turismus je speciální skupinový, nebo individuálni cestovní druh turismu, který výhradně zaměřujeme na tvorbu fortfaitových zájezdu.
Zájezdy na objednávku(forfaitové) jsou realizováný na základě dohody mezi cestovní agenturou ČASŽP a objednavatelmi.
Náš program : Vojenský historický turismus.
Zájezdy organizujeme pro skupiny přátel, zájmové oddíly a další skupinky lidí, kteří chtějí strávit dovolenou společně přesně dle svých představ na vybraném míste a s vybranou tématikou
Zaměřujeme se na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby, vojenská muzea (i pod širým nebem) atd.
Zavedeme Vás do vojenských muzei, muzei železné opony, památníků, opevnění, bývalých vojenských území, kdysi tajných vojenskch zařízení a nepřistupných vojenských pásem, tajných atómových bunkrů, na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby.
Navštívite vojensko-historické expozice věnované historickým bitvám, armádě, obraně státu a československým opevněním. Spoznáte vojenské podzemní objekty i drobné exponáty mapující armádní historii i současnost.
Dohodnute jsou komentované prohlídky odbornými průvodcemi.
Zřizovatelem Military turismu je Česká asociace životního prostředí – odborné společenství fyzických a právnických osob, nevládní výběrová organizace ve spolupráci se Slovenskou asociáciou životného prostredia a s Evrópskou asocici životního prostředí.
Datum založení: 26. 4. 2012
Sídlo: Vimperk, Náměstí Svobody 29
IČ: 22742387, DIČ CZ 22742387
Aktualizovaná registrace:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=795321&typ=PLATNY
Statutáři asociace
Ing. Kamila Hrabáková, České Budějovice,
Ing. Drahomíra Stanžovská, Stožec, okres Prachatice
Ing. Peter Repčík, Bratislava
Texty jsou psány v českém jazyce a v slovenskom jazyku.
Zajišťujeme jednotlivcům, spolkům a organizacím:
1/ Forfaitové zájezdy šité na míru na základě dohody s objednavatelem
2/ Military turismus
3/ Specifický turismus
4/ Sportovní teambulding
5/ Průvodcovskou činnost 
6/ Kurzy a semináře 
Cíle
Rozvoj vojenských tradic
Napomáhat zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím
Zabezpečování účasti válečných veteránů na veřejných pietních aktů k uctění památky padlých vojáků 
Posílení vztahu k vlasti 
                                                            Výpis ze živnostenského listu
 
Naše sídlo:  Vimperk, vstupní brána Šumavy

Malebné městečko Vimperk, často nazývané branou Šumavy nebo městem pod Boubínem. Leží v údolí řeky Volyňky na úpatí pralesa Boubína v nadmořské výšce 700 m.Vimperkem prochází hlavní silniční tah do Německa přes hraniční přechod Strážný. V blízkosti města začíná území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava.Vimperk je výchozím bodem pro velkou část turistických výprav na Šumavu. Ve městě najdeme zimní stadion, fotbalové hřiště, letní koupaliště, dva kulturní domy, zámek a muzeum, kino, bývalé letní kino, camp, biker trať, supermarkety a v centru města síť obchodů. Na severozápadním okraji města leží místní část číslo II, kde je zámek i poměrně zachovalé centrum města, které také nejvíce navštěvují turisté. Historická část leží na skalnatém ostrohu nad řekou Volyňkou, která ji bezpečně chránila z jihu. Na severní straně je rovnoběžné údolí (dnes Pivovarská ulice), které město odděluje od zámku. Centrum tvoří silně svažité velké náměstí s radnicí, městskou věží a kostelem, dále malé náměstí, které je neoficiálním centrem, síť ulic kolem Pivovarské ulice a městský park.  

Naše sídlo

Vimperk, brána Šumavy -mapa