Vojenské muzeum – Staroměstští Patrioti

http://www.stm-patrioti.wbs.cz/
Jak řekl klasik: Národ, který nezná svoji historii, je nucen si ji opakovat. Historie Československé armády je nedílnou součástí dějin České republiky a je potřebné si v dnešní době připomínat její slavné okamžiky, její statečné vojáky a jejich činy, používanou vojenskou techniku, která ukazovala na technologickou a strojírenskou vyspělost republiky. Československá armáda samozřejmě disponovala i technikou vyrobenou v zahraničí, ale především armáda první republiky kladla důraz na domácí výrobu techniky.
Muzeum vojenské historie a Staroměstska chce touto akcí představit řadu sběratelsky unikátních kusů vojenské techniky, která sloužila v různém časovém období existence československé armády. V prostorách bývalých pevnostních kasáren můžete vidět a prohlédnout si interiéry vozidel TATRA OA vz.30, Praga RN, Praga RND autobus, Praga PLDVK vz. 53/59, TATRA 141 tahač, Tatra 805 radiovůz, Tatra 148 VNM, Praga V3S skříň, BRDM – 2RCH-vozidlo RCHP, OT65 FÚG, UAZ 469, UAZ 452, ZIL 131.
Dále v historicko-vzdělávací části akce je připravena ukázka fiktivní obrany kasáren při přepadení wehrmachtem v roce 1938 a jeho odražení (námět podle skutečného boje v Čajánkových kasárnách). Z novodobé historie z období ČSLA je připravena ukázka útoku pěchoty a ukázka činnost protiletecké obrany pomocí Praga PLDVK v ČSSR. Vzhledem k 75, výročí SNP je do akce Dny československé armády zařazena přednáška  mjr. v záloze PhDr. Jána Masaryka „Slovenské národní povstání a Karpatsko – dukelská operace“. Z doby nedávno minule bude i zajímavá přednáška kpt. Ing. Petra Smoly přímého účastníka československé mise při osvobozování Kuvajtu, na kterou bude navazovat přednáška o neúrazových stavech Mgr. Lenky Smolové-Urbanové. Muzeum vojenské historie a Staroměstska v neposlední řadě chce celou akcí taktéž propagovat přespolním návštěvníkům Staroměstsko jako zajímavé místo k rekreačním pobytům a relaxaci.
Nová expozice Československé armády 1918 – 1992
          
       
         
  
Tato expozice vám přiblíží vznik Čs legií v Rusku, od vzniku České družiny až po bitvu u Zborova, bitvu u Bachmače, Transsibiřská anabáze až do přístavu Vladivostok u Japonska, a příjezd do vlasti.
Dále můžete projít zákopem do zemljanky. Také tu naleznete informace o Čs legiích v Itálii a Čs legiích ve Francii.
Též osobnosti, například J. Švec, L. Krejčí, O. Husák, S. Čeněk, N. P. Mamontov a další.

      

Expozice č. 2. Pevnostní
Tato expozice představuje Československé stálé opevnění budované v letech 1935 až 1938 i na Staroměstsku a pevnostní kasárna
Část expozice je věnována poválečné reaktivaci opevnění Zde můžete například vidět, maketu řopíku 1:1 VZ. 37B , uniformu hraničáře i různé dokumenty

           

Expozice č. 3. Osvobození ČSR 1945
Tato expozice vás zavede do poničené ale osvobozené Prahy, Sovětskou armádou ale i do Plzně osvobozené Američany.
Dále se podíváte do Banské Bystrice, na oslavu Slovenského národního povstání (SNP), 29. srpna 1945 a národní pouť v Lidicích, 10. června 1945

       

      

                

Další fotografie expozic