Václav Vostradovský, starosta Kvildy

 
Klub vojenské historie Gabreta, z.s.
Sídlo Klubu: Milejovice 33, 387 01 Volyně
Zakládající členové: 
Václav Vostrádovský – předseda, pokladník
Pavel Svoboda – místopředseda
Vlastimil Beneš – člen
Martin Hejlot – člen
Jiři Hudec – člen
Jiří Csirik – člen
Klub sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Každý může do klubu vstoupit a z Klubu vystoupit podle svého vlastního rozhodnutí. Klub je nezisková kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie od prvního osídlení až po současnost.
Aktivity:
  • uchování památek,
  • výchovu svých členů a ostatních občanů k odmítání válek, násilí, stejně tak rasové a národnostní a jiné nesnášenlivosti,
  • rekonstrukci historických uniforem, výstrojních součástek, odznaků a jiných věcí souvisejících s činností Klubu,
  • rekonstrukci historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, pomoc při zpracování rekonstrukcí bojů nebo při natáčení historických filmů a dokumentů,
  • další činnosti zaměřené do oblasti amatérského výzkumu historie vojenství v České republice,
  • pořádání a účast členů na sportovních akcích a soutěžích.
  • https://www.gabreta.net/kvh/