Program: Vojnové cintoríny v meste Trenčín – návšteva Múzea Partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou – Mohyla na Jankovom vŕšku s možnosťou prehliadky bunkrov – Múzeum v Uhrovci, bojisko kurucov pri Hamroch, Trenčín

 

Názov zájazdu:  Vojenský historický turizmus

Typ zájazdu: forfaitový – šitý na mieru
Program – návrh
Vojnové cintoríny Trenčín – návšteva Muzea PBJZ v BN – mohyla na Jankovom vŕšku s možnostťou prehliadky tumby, bunkrov – muzeum v Uhrovci, bojisko kurucov pri Hamroch – Trenčín
Doprava : Autobus, 
Počet účastníkv : cca 30
Cena : dohodou
2 denný program
1 deň : Trenčín – návšteva Muzea PBJZ v BN – mohyla na Jankovom vŕšku s možnostťou prehliadky tumby, bunkrov – ubytovanie 
2.deň : Muzeum v Uhrovci, bojisko kurucov pri Hamroch – Trenčín

 

                             Informácie o cieľoch jednotlívých  zájazdov
Mesto Trenčín sa nachádzalo na hranici Ochrannej zóny, okupovanej nacistickým Nemeckom už od roku 1939, sa stal po vypuknutí SNP sídlom najbrutálnejších okupačných síl. Ich hlavnou úlohou bolo  „pacifikovať“ na území trenčianskeho regiónu nielen povstalcov, ale aj obyvateľov, ktorí im pomáhali alebo s nimi sympatizovali. Zatýkali osoby udané domácimi kolaborantmi a príslušníkmi Hlinkovej gardy, alebo zaistené ich represívnymi jednotkami pri trestných akciách v širokom okolí.
Osoby, čo už neboli po krutom mučení v Trenčíne schopné transportov do koncentračných táborov, mimoriadne brutálnym spôsobom povraždili a zahrabali na j. konci lesoparku Brezina. Po oslobodení mesta boli obete nacistov objavené, exhumované a pochované nad mestom Čerešňovým sadom. Dnes sa pri ich pamätníku konajú oslavy oslobodenia mesta aj výročí SNP
Vojenská časť mestského cintorína so srbskou kaplnkou v Trenčíne
Prvý cintorín bol upravený po vojne podľa čs. vzoru a pri jeho hornom vchode bola postavená kaplnka s kostnicou vtedajšiemu Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS) pre vojakov pochádzajúcich z územia Balkánu. Pôvodné vojenské hroby aj cintorín sú už vo veľmi zlom stave, lebo projekt na jeho opravu z konca 20. storočia nebol realizovaný.
 
 
 
Po protestoch obyvateľov a vedenia mesta,  obávajúcich sa rozšírenia nákazy z prevážaných mŕtvol vojakov cez celé mesto, bol zriadený druhý vojenský cintorín v mestskej časti Kubra-Zábranie, vo vojenskom priestore. Z iniciatívy Klubu generálov SR – sekcie Sever upravený do dnešnej podoby :
Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku bolo vybudované v rámci mikroprojektu cezhraničnej spolupráce Spoločný protifašistický odboj – Partizánska brigáda Jana Žižku č. 2013 / 0109. Otvorené bolo 30. mája 2014 v prenajatom krídle pôvodnej budovy Spoločenského domu Jana Švermu, postavenej ako súčasť areálu pamätníka SNP na Jankovomvršku nad obcou Uhrovec v rokoch 1947-1951.

 

 
Od 1. septembra 2017 sa múzeum nachádza na prízemí budovy bývalého Odevného učilišťa Zornica v Bánovciach nad Bebravou na ulici A. Hlinku 21, ktorá je vlastníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Jankov vŕšok je pamätné miesto na vrchu v juhozápadnej časti Strážovských vrchoch v nadmorskej výške 533 metrov pri obci Uhrovec. Je symbolom hrdinstva a slávy, úcty a vďaky všetkým tým, ktorí bojovali za našu slobodu a v tomto boji stratili to najcennejšie, svoje životy.
Areál pamätníka
Pamätník obkolesuje zemitý val, ktorý je preklenutý schodišťami. Pamätník je obkolesený kríkmi a steny valu sú vyložené kameňmi. Na jednej strane od steny sú udržiavané hroby partizánov – symbolický cintorín s hrobmi bojovníkov a organizátorov SNP.
Pod pamätníkom sa nachádza aj prírodný amfiteáter, ktorý je rozdelený do viacerých stupňov, kde sú lavičky na sedenie. Na každom stupni sa nachádza jedna kamenná tabuľa. Mimo areálu sa nachádzajú aj viaceré bunkre, v ktorých sa v minulosti ukrývali partizáni a teraz sú 3 bunkre novozrekonštruované a návštevníci si ich môžu prezrieť. Celé územie je chránené, jeho výmera je 103,42 ha a nachádza sa v katastrálnom území obce Uhrovec. V blízkosti pamätníka sa nachádza hotel a turistická ubytovňa, funguje tu tiež komerčný adrenalínový park.
Ľudovít Štúr a Alexander Dubček sa narodili v jednom dome. Pôvodne bol uhrovskou školou spolu s učiteľským bytom. Vyhlásili ho za národnú kultúrnu pamiatku. Pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra tu v roku 1956 otvorili prvú výstavu. Môžete ju obdivovať dodnes. Zachytáva život významného slovenského jazykovedca, jeho tvorbu a zasvätenosť svojmu národu a jazyku.
106 rokov po jeho narodení tu prišiel na svet významný politik Alexander Dubček. Časť expozície je venovaná aj tejto osobnosti.
Uhrovec nájdete na severovýchode Nitrianskej pahorkatiny. Už v roku 1925 ho malo pod správou hradné panstvo. Leží pod vrchom Rokoš.
Múzeum spravuje Trenčianske múzeum v Trenčíne. Pre verejnosť je otvorené počas letnej sezóny od utorka do soboty v čase od 8:00 do 16:30 a počas zimnej sezóny od novembra do apríla, v pondelok až v piatok, v tom istom čase ako v lete.