Spomienky na starú Bratislavu

 
 
https://bratislavaden.sk/spomienky-na-staru-bratislavu-popri-bratislave-viedlo-ceskoslovenske-opevnenie-na-ochranu-krajiny/