Rozvoj vojenských tradíc

 
Zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím a posilováním vědomí součinnosti obyvatel k obraně vlasti. 
Rozšíření zájmu české společnosti o naše moderní dějiny a posílení vztahu k naší vlasti, zvýšení všeobecného podvědomí o historii minulého století a připomínat významné události z dějin našeho státu, a to s předpokladem oslovit co nejširší spektrum populace ČR.