Přednášky a turismus

Přátelé a příznivci vojenství a vojenské historie, zveme Vás na sérii přednášek na téma „Za českými hrady“ a na Vojenské historické zájezdy
Cílem našich přednášek je přiblížit mladé generaci a široké veřejnosti charakteristické exponenty zejména středověkého válečnictví – totiž hrady, hrádky a tvrze. Přednášky obsahují spoustu pozoruhodných faktů a zajímavostí o tajemstvích českých hradů. Hrdých sídel panovníka i významných šlechticů, strážců zemské hranice i obchodních cest, někdy zachovalých, jindy pobořených dobyvateli a okousaných zubem času.
Tématické okruhy (výběr):
Vznik hradů – přechod od hradišť k hradům, naše nejstarší hrady přemyslovského období Tématem přednášky bude typologie a charakteristika jednotlivých druhů raně a vrcholně středověkých hradišť a jejich přerod v první panská sídla nového typu – hrady.
Hrady přemyslovského období
Tato přednáška se bude zabývat tématem „zlatého věku“ českého hradního stavitelství, tedy obdobím posledních Přemyslovců na českém trůně.
Hrady doby lucemburské
Přednáška, navazující na předchozí. Bude se věnovat hradologii zejména doby Jana Lucemburského a císaře Karla, ale také stavbám Václava IV.
Rybníky v krajině a jejich využití ve středověkém a raně novověkém válečnictví
Přednáška na téma středověkého rybníkářství, významní stavitelé rybníků, hospodářské i vojenské využití vodních děl.
Městská opevnění – od příkopů k bastionům
Tématem tohoto večera budou městská opevnění. Příkopy, parkány, hradební věže a městské brány časů gotických, barokní bastionová opevnění i charakteristická architektura pevnostních měst.
Lektorem těchto (a dalších) přednášek je pan Tomáš Koutek, tulák českou krajinou, tramp, památkář – kastelolog amatér
Dotazy: +420 603 191 794 Mail: info@easzp.com http://vzdelavani.caszp.cz/
Přednášky navazují na vojenské historické turistické zájezdy.