Pevnosť Komárno

Zaujímavosti o Pevnostnom systéme Komárna
 • Vonkajší obvod celého systému vrátane pevností v MR: 15,5 km
 • Zastavaná plocha dodnes zachovalých a existujúcich objektov celého pevnostného systému na území SR: cca 465 000 m2 skoro50 ha
 • Dĺžka Palatínskej a Vážskej línie (od Bratislavskej brány po Batériu XI): 6,5 km
 • Dĺžka komunikačno-streleckých galérií – chodby v hradbách (kurtíny a kontreskarpy) v Palatínskej línii: 3,5 km
 • Súčasná plocha Ústrednej pevnosti (stará a nová): 132 170 m2 vyše 13 ha
 • Dĺžka Ústrednej pevnosti (od hrotu západného bastiónu Novej pevnosti – Kamennej panny po hrot východného bastiónu Starej pevnosti): 750 m
 • Celková plocha Novej pevnosti: 98 410 m2 skoro 10 ha
 • Dĺžka podzemnej chodby v bastióne Madony Novej pevnosti: 300 m
 • Budova kasárne v Novej pevnosti:
  • zastavaná plocha: 10 840 m2 vyše 1 ha
  • dĺžka objektu: vyše 500 m
  • počet miestností vrátane izieb: 210 (2 podlažia)
 • Celková plocha Starej pevnosti: 33 760 m2 skoro 3,5 ha
 • Zastavaná plocha Starej pevnosti (bastióny a kurtíny) 21 600 m2 vyše 2 ha
 • Počet miestností (kazemát) v Starej pevnosti: 110 +strelecké a komunikačné chodby
 • Plocha veľkého nádvoria Starej pevnosti 11 800 m2 vyše 1 ha
 • Poloha hlavného vstupu do pevnosti (Leopoldova brána): 47°45´15,9´´N 18°08´03,5´´E
 • Kapacita celého pevnostného systému v 19. storočí: 200 000 vojakov
 • Prevzaté z : https://pevnost.komarno.eu/historia-a-zaujimavosti/zaujimavosti/