Vojenský historický turismus

 
Tématické zaměření
 Zaměřujeme se na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní   
pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby,     
vojenská muzea (i pod širým nebem) atd.
 
Objekty
Historické stavby, architektonické památky
Památkové rezervace,
Technická díla,
Umělecko – výtvarná díla: sochy, pomníky, obrazy, zbraně, náčiní
 
Cíle
– poznávaní památek,
– aktivní cestování
– budování partnerství
– nové poznání historických a  kultúrních hodnot