Military turismus

 
Představení
Military turismus je špecifický  skupinový, nebo individuální  celoroční cestovní ruch výhradně zaměřený na tvorbu fortfaitových zájezdů s historickou vojenskou tématikou.
Zájezdy jsou realizováný na základě dohody mezi cestovní agenturou  ČASŽP a objednavatelmi. 
Zaměřujeme se na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby, vojenská muzea (i pod širým nebem) atd.
Cíle
Rozvoj vojenských tradic
Napomáhat zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským tradicím
Zabezpečování účasti válečných veteránů na veřejných pietních aktů k uctění památky padlých vojáků
 Posílení vztahu k vlasti