Spolek VLČÍ MÁKY

                                   https://www.spolekvlcimaky.cz/
                              https://www.facebook.com/vlcimaky/
                                        http://www.armyhelp.cz/
Kdo jsme
Jsme zapsaný spolek, který pomáhá těm, kdo zasvětili život službě vlasti a společnosti. Členství ve spolku není podmínkou pro využití služeb, které spolek nabízí. Jako členy sdružujeme bezúhonné, kvalifikované a morálně motivované dobrovolníky, kteří pomoc realizují.
Komu pomáháme
Prioritně novodobým válečným veteránům. Dále vojákům v činné službě. V rámci volných kapacit vojákům v aktivní a povinné záloze, policistům (i obecním), hasičům (i dobrovolným), celníkům, příslušníkům vězeňské služby/justiční stráže, zdravotním záchranářům.
Proč pomáháme
Považujeme za přirozené projevovat úctu a případně podat pomocnou ruku lidem, kteří pro naše bezpečí nasazují život. V angličtině je pro to obrat „serving those who serve“. Občané by neměli zaměňovat nasazení tisíců mužů a žen v uniformách s politickými činy představitelů jejich resortů. 
O co usilujeme
Aby se dostalo podpory, pomoci a respektu těm, kdo se pro společnost obětovali. Chceme rozvinout a etablovat systém péče o ty, kdo slouží, do standardů vyspělého světa – inspirovat ministerstva obrany, vnitra ad., aby k tomu dospěla. Informovat občany a motivovat je k úctě vůči těm, kdo jim zajišťují bezpečí.
Co děláme
Realizujeme celou řadu programů, které zahrnují sociální, psychologickou, právní a finanční pomoc, podporu při hledání zaměstnání, zvýhodnění při nákupu zboží a služeb… Na žádosti o pomoc reagujeme okamžitě, bez zbytečných procedur. Publikujeme články, pořádáme přednášky a besedy, organizujeme různé akce.
Jak fungujeme
Sdružujeme neplacené dobrovolníkypartnerydárce, externí specialisty – jako členy i nečleny. Ač formálně musí spolek definovat různé role a hierarchii (což je v našich stanovách), pracujeme na úrovni rovnocenných týmů. Rozhodujeme podle morálky a citu, nikoli formálních pravidel a metodik.
Jaké máme zdroje
Hlavním zdrojem je lidská práce – dobrovolnická. Sponzorské dary získáváme na konkrétní projekty, pro pomoc konkrétním lidem. Běžné provozí náklady financujeme z prodeje předmětů s veteránskou symbolikou vlčího máku (e-shop). Pro osvětové projekty jsme čerpali menší dotace Ministerstva obrany nebo je rovněž financujeme z darů.
Jak nám můžete pomociPředně tím, že se zapojíte jako dobrovolník. Můžete si také něco koupit v našem e-shopu či nám na konkrétní projekt věnovat sponzorský dar. Rádi vás také nasměrujeme na pomoc konkrétnímu veteránovi. Pokud nejste „stydlín“, moc rádi a velice viditelně (Armyweb.cz a Ozbrojeneslozky.cz) vám poděkujeme. 
Nepřijeli jsme na Vlkošské dny vojenských tradic 2020s prázdnou, naše předsedkyně Miroslava Pašková připravila osobní dárek pro Petra Něnička
https://www.facebook.com/MiroslavaPaskova84
Miroslava Pašková :  Moje nové hobby…

 

Projekt #zadráty - František Zábřeský

František Zábřeský (* 9. 9. 1922, † 30. 3. 1948) se svojí přítelkyní jsou prvními oběťmi Železné opony. Zábřeský bojoval a byl zraněn u Tobrúku, následně sloužil v RAF. Po válce pracoval v Nýrsku a po komunistickém puči se rozhodl s přítelkyní překročit hranice u Železné Rudy, patrně s cílem vstoupit na Západě opět do zahraničního odboje. Byli však obklíčeni, podle záznamů StB spáchali sebevraždu, podle svědků byla jejich těla rozstřílená.Jeho jméno je uvedeno mezi dalšími oběťmi na památníku v zaniklé obci Hůrka, ale Spolek Vlčí Máky chce umístit informační ceduli a lavičku válečných veteránů blíže k místu, kde Zábřeský padl a patrně i spočívá. To jest k železnorudskému hřbitovu a současně na naučnou stezku Utajená obrana Železné opony.Součástí našeho projektu #zadráty jsou i další doplnění a oživení této stezky. V Město Železná Ruda realizujeme už několik let projekt www.armyhelp.cz (restart novodobých veteránů, kteří přišli o všechno) a máme zde mnoho #armyfriendly partnerů (benefity pro veterány a příslušníky IZS).Těšíme se na případné dotazy a zájemce o podporu projektu na podpora@spolekvlcimaky.cz#zadráty #železnáopona #železnáruda

Uverejnil používateľ Spolek VLČÍ MÁKY - aktivity Železná Ruda Štvrtok 17. septembra 2020