Cyklus přednášek

 
Nedílnou součástí vojenské historie je i středověké válečnictví, jehož významnými exponenty jsou i hrady, tvrze a městská opevnění. Military turismus je zaměřen i tímto směrem, můžeme pořádat jak výjezdy za těmito památkami přímo do terénu, tak odborné semináře a přednášky s touto tématikou.
 
 
Přátelé a příznivci vojenství a vojenské historie.
Zveme Vás na přednášku  Za Českými hrady
Ať už se nám to líbí, nebo ne, dějiny člověčího společenství jsou z velké části i dějinami válek, těch velkých – i těch mezi majiteli miniaturních panství a panstvíček, pro něž se vžil vcelku vypovídající název „drobné války“.
Čechy, přes svou relativně malou rozlohu, jsou těmito panskými sídly doslova přeplněny.   Jen hradů tady najdeme na sedm stovek.                                                                              
Těch stojících, těch zřícených, těch zaniklých (patrných v terénu jen nerovnostmi příkopů a náznaky zmizelých zdí) i těch, o nich se zmiňují již jen kroniky a starodávné listiny.             
A to nepočítám hrádky a tvrze, zámky a zámečky – ty stojí nebo stávaly v téměř každé trochu větší dědině.
Cílem našich přednášek je přiblížit mladé generaci a široké veřejnosti charakteristické exponenty zejména středověkého válečnictví – totiž hrady, hrádky a tvrze
Přednášky obsahují spoustu pozoruhodných faktů a zajímavostí o tajemstvích českých hradů. Hrdých sídel panovníka i významných šlechticů, strážců zemské hranice i obchodních cest, někdy zachovalých, jindy pobořených dobyvateli a okousaných zubem času.
Ty i ony vyprávějí těm, kteří umí naslouchat, své příběhy a příběhy svých majitelů. Příběhy někdy hrdinské, někdy plné zrady a úkladů.
Přednášky navazuji na vojenské historické turistické zájezdy: military turismus: http://portalturismu.com/
Lektorem  je Tomáš Koutek  
Tulák českou krajinou, tramp, památkolog – kastelolog amatér se narodil v roce 1966 v Praze, kde dodnes žije. Po maturitě na Gymnáziu Jana Keplera absolvoval dvouleté studium cestovního ruchu. Po vojně pracoval v několika cestovních kancelářích a reklamních agenturách, v současnosti je zaměstnán ve státní správě.
Jeho koníčky jsou zejména historie a poznávání kulturního dědictví naší vlasti. Výsledkem jeho objevných cest jsou publikace Městské brány v Čechách (2003) Nejkrásnější české rybníky (2008), Zapomenuté české kostely (2011), Křížem krážem zemí českou (2012), Románské kostely Čech (2014), Pražské pamětní desky (2015) Čeští biskupové a arcibiskupové (2016) a Za českými hrady (2021). Společně s Otou Dvořákem a Marií Holečkovou vydali Příběhy tajemných a léčivých míst jižních Čech (2017), podílel se rovněž na vydání Motoristického průvodce po silnicích ČR (2005 a 2007). Spolupracuje i s turistickými časopisy, zaměřenými na poznávání České republiky.
Na výpravách za poznáním cestuje jen s batohem, spacákem a celtou, podle turistických značek a map, buď sám, nebo v doprovodu přátel.
K jeho oblíbeným lokalitám patří jižní Čechy a Šumava. 
 
Návrhy přednášek – tématické okruhy
Vznik hradů – přechod od hradišť k hradům, naše nejstarší hradyHrady přemyslovského období
Hrady doby lucemburské
Hrady pozdní gotiky
Románské kostely v Čechách
Městská opevnění – od příkopů k bastionům
 
Místa konání :
Vimperk
Strakonice
Dotazy k přednáškam :
tel.: +420 603 191 794
mail: tomas.koutek@mvcr.cz
Jiné dotazy
mail: info@easzp.com
http://portalturismu.com/hrady/