Úcta vojnovým obetiam

                         V Trenčíne vzdali úctu vojakom – obetiam prvej svetovej vojny
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín
Trenčania vzdali úctu vojnovým obetiam
Deň vojnových veteránov si 11. novembra každoročne pripomíname už aj na Slovensku. Pamiatku na vojakov, ktorí zahynuli vo Veľkej vojne, si svet začal pripomínať na prvé výročie podpisu prímeria o 11. hodine 11. novembra 1918 v Compiegne. Vtedy sa zastavili aj boje na frontoch Veľkej vojny, v ktorej bojovali milióny vojakov takmer z celého sveta na bojiskách v Európe, Ázii, Afrike, ako aj na moriach a oceánoch. Do tej doby najväčší a najhroznejší vojnový konflikt zanechal po sebe skoro 10 miliónov mŕtvych a uvrhol do biedy stámilióny civilných obyvateľov. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>
15330a 15330b
Takmer zabudnutý vojenský cintorín v lokalite Trenčín – Zábranie
( foto sa po „kliknutí“ zväčší )
Takmer na celom Slovensku si vo väčšine miest a dedín uctili pamiatku na svojich rodákov, mužov ktorí padli v prvej svetovej vojne odhalením pamätníkov, alebo aspoň pamätných tabúľ. Na Slovensku sa bojovalo iba krátku dobu na jeho východe, čo pripomína niekoľko vojenských cintorínov. Vojenské cintoríny sa však nachádzajú aj na miestach vojenských nemocníc a infekčných táborov, kde zomreli a pochovali stovky vojakov obidvoch bojujúcich strán. Mnohé upadli časom do zabudnutia, mnohé už z rôznych dôvodov zanikli. Na území mesta Trenčín sa nachádzajú dva vojenské cintoríny. Prvý je súčasťou cintorína mestského, no druhý bol donedávna Trenčanom takmer neznámy. Na jeho obnove sa angažuje aj trenčianska sekcia Klubu generálov SR. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>
15330f 15330g 15330h
Súčasťou mestského cintorína je aj prvý vojenský cintorín
( foto sa po „kliknutí“ zväčší )
Už niekoľko rokov sa Trenčania schádzajú 11. novembra na prvom vojenskom cintoríne pri srbskej kaplnke s kostnicou, aby si uctili pamiatku vojakov, ktorí zomreli v trenčianskej vojenskej nemocnici aj v infekčných barakoch v dobe Veľkej vojny. Sú tam pochovaní vojaci mnohých národov aj vierovyznania. Súčasťou pietneho stretnutia okrem príhovoru primátora a mediátorky stretnutia zaznel aj zvuk „Zvona padlých“ z Rovereta a pieseň o flámskych poliach v angličtine aj v slovenčine, ktoré sú okrem kvetu divých makov symbolom Dňa vojnových veteránov. Na záver stretnutia boli kladené vence k Pomníku zmierenia nad vojenským cintorínom, k spoločnému hrobu 29 neznámych vojakov a do Srbskej kaplnky. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>
( Text : M. Ondráš, foto : O. Kajabová a M. Ondráš )