Kontakty

 
E-mail : info@easzp.com 
 
Zákaznická komunikace
Irena Chrapanová – LIBER
E-mail: chrapanova@liber.sk
tel: +421 903 447 202
 
Ing. Peter Repčík
E-mail: info@gmail.com
Tel: +421 905 510 199 
 
Semináře
 a/ Kulturně poznávací cestovní ruch
Ing. Kamila Hrabáková
E-mail: hrabakovak@seznam.cz 
b/ Hrady a  zámky
Tomáš Koutek 
E-mail: tomas.koutek@mvcr.cz