Histórie vojenství

Přednášky, semináře
lektor : Tomáš Koutek, Praha