Průzkum zájmu

 
Military turismus je speciální skupinový, nebo individuálni cestovní druh turismu, který výhradně zaměřujeme na tvorbu forfaitových zájezdu.
Zájezdy na objednávku (forfaitové) jsou realizovány na základě dohody mezi naši cestovní agenturou  a objednavateli.
Zájezdy organizujeme pro skupiny přátel, zájmové oddíly a další supinky lidí, kteří chtějí strávit dovolenou společně přesně dle svých představ na vybraném místě a s vybranou tématikou
Zaměřujeme se na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby, vojenská muzea – i pod širým nebem) atd.
Zavedeme Vás do vojenských muzei, muzeí železné opony, památníků, opevnění, bývalých vojenských území, kdysi tajných vojenskch zařízení a nepřistupných vojenských pásem, tajných atomových bunkrů, na místa poznamenaná nebo spojená s válečnými konflikty (bojiště, bitevní pole, pomníky, vojenské hřbitovy, památníky, vojenské pevnosti a další vojenské stavby).
Navštívite vojensko-historické expozice věnované historickým bitvám, armádě, obraně státu a československým opevněním. Poznáte vojenské podzemní objekty i drobné exponáty, mapující armádní historii i současnost.
Zajišťujeme jednotlivcům, spolkům a organizacím

 

 e-mail:  info@easzp.com      

.